Tempeliersgenootschap Nederland
'In hoc signo vinces...'

Dit privé-genootschap is rechtstreeks aangesloten bij de Orde van Tempeliers in het Verenigd Koninkrijk.

Het Tempeliersgenootschap Nederland is een goed doel en tracht de beginselen en regels van de oorspronkelijke tempeliers in de ruimste zin uit te dragen en na te leven. Leden komen elke 3 maanden bij elkaar om elkaar nader te leren kennen, om informatie over de tempeliers met elkaar uit te wisselen, om te bespreken hoe wij de goede doelen en beginselen van de Orde in de ruimste zin kunnen bevorderen en om te leren hoe wij op grond van die beginselen onze eigen levens en de samenleving waarin wij leven kunnen verbeteren.

Lidmaatschap staat open voor iedere ingezetene van Nederland, ongeacht sociale status of rang, die de principes van de oorspronkelijke tempeliers in zijn of haar dagelijke leven wenst na te leven, te bevorderen en aan anderen uit te dragen.

Kandidaten voor het lidmaatschap van het genootschap worden uitgenodigd een e-mail naar het volgende e-mailadres te verzenden, vergezeld van korte CV, ten minste een persoonlijke referentie en een korte begeleidende brief waarin uw wordt uitgelegd waarom het lidmaatschap wordt verzocht (motivatie). Lidmaatmaatschap kost een eenmalig bedrag van 75,-- euro (inschrijfgeld, administratie, certificaat van lidmaatschap + lidmaatshapskaart + broche + eerste Kennisgraad).


Uw aanvraag (met motivatie) kan naar het volgende e-mailadres worden verzonden: info@tempeliersgenootschap.nl. U kunt lidmaatschap ook hier aanvragen. Ongemotiveerde aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Hartelijk dank.
Alleen de waarheid kan u vrijmaken, en als tempeliers geloven wij dat alles wat er gebeurt een bepaalde reden heeft.
Zoek en gij zult vinden; vraag en gij zult het antwoord ontvangen...